Romerike Helsebygg

Romerike Helsebygg

Bermingrud Entreprenør Østfold AS

Romerike Helsebygg er Norges største helsehus og samler en rekke helserelaterte tjenester under samme tak.

  • Type: Totalunderentreprise elektrotekniske anlegg

Nybygg 20.000 m² med diverse leietakere og parkeringshus for 480 biler

Romerike Helsebygg er Norges største helsehus og samler en rekke helserelaterte tjenester under samme tak.

Bygget er skreddersydd for behovene til helsebedrifter – fra kontorer og fellesarealer til parkering og selve plasseringen av bygget.

romerikehelsebygg.no

Foto: Bermingrud og bygg.no