Ringnes Park Oslo

Ringnes Park Oslo

OKK Entreprenør

57.000 kvm, bestående av leiligheter, bydelssenter med kino, treningssenter, restaurant, butikker og parkering

  • Arkitekt: Arcasa Arkitekter
  • Type: Totalunderentreprise elektrotekniske anlegg

338 leiligheter, bydelssenter med kino, treningssenter, restaurant, butikker, parkering

Totalt har prosjektet et samlet areal på ca. 57.000 kvm, bestående av over 300 leiligheter, et bydelssenter med kino, treningssenter, restauranter, butikker og parkeringskjellere.

 

Foto: Arcasa Arkitekter AS og bygg.no