Får du strømstøt?

Om du får strømstøt se etter at isolasjon og kapslinger er uskadet og at det utstyret som skal være jordet, er tilkoblet jordingskontakt. En del utstyr er merket med et symbol som har to firkanter inne i hverandre. Det betyr at det er ekstra isolert og ikke skal jordes.

Apparater som er koblet med støpsel med jord må aldri kobles til stikkontakt uten jord (sidekontakter) dersom du skal bruke apparatet (utstyret) utendørs. Dette gjelder også innendørs i nærheten av metalldeler som kan ha kontakt med jord, for eksempel vannkraner, komfyr, oppvaskbenk, vaskemaskin eller lignende, og i kjeller med betonggulv. Det samme gjelder skjøteledninger.