Går sikringen ofte?

En sikring kan løse ut på grunn av kortslutning eller overbelastning, eller en jordfeilbryter kan koble ut på grunn av jordfeil.

Feilsøking – Det er mye du kan gjøre selv før du tilkaller installatør

Prøv først å skifte ut sikring eller slå på automatsikringen / jordfeilbryteren igjen. Dersom den nye sikringen eller automatsikringen / jordfeilbryteren løser ut når du slår på hovedbryteren, er det en feil i et apparat eller i den faste installasjonen.

Dersom feilen er i et apparat kan du selv finne ut hvilket apparat som har feil ved å trekke ut alle støpsler og slå av alle faste tilkoblede apparater i kursen. Dersom den nye sikringen eller automatsikringen / jordfeilbryteren igjen løser ut når du slår på hovedbryteren, er feilen i den faste installasjonen, og du må tilkalle en installatør.

Hvis sikringen ikke løser ut, kan du finne ut hvilket apparat som har feil ved å koble inn ett om gangen. Sikringen eller jordfeilbryteren vil da løse ut når du kobler inn apparatet med feil.

Det hender at alt ser ut til å være i orden når alt er tilkoblet igjen, og du ikke har funnet noen feil. Da bør du sjekke om en lyspære er gått. Det hender det oppstår kortslutning inne i en lyspære, og da kan sikringen løses ut.