14 Elvettsregler

Følger du disse sikkerhetsreglene, unngår du de fleste skadene som elektrisiteten forårsaker.

 1. Slå av kokeplatene etter bruk. Få montert en tidsbryter
 2. Slå av radio, tv og PC når du er ferdig med å bruke dem (av-knapp). Trekk ut støpselet på elektriske apparater med termostatstyring når de ikke er i bruk.
 3. Pass på at tekstiler eller gjenstander ikke henger over eller for nær ovnen. Kobl fra vifteovner som ikke har tilsyn.
 4. Deksler, armatur og ledninger som er skadet må skiftes. Kast alt gammelt elektrisk utstyr som er defekt eller kan være brannfarlig. Klipp for sikkerhets skyld av ledningen til støpselet.
 5. Prøv ikke selv å reparere eller endre på det faste elektriske opplegget. Det må gjøres av fagfolk.
 6. Vær oppmerksom på at et slitt eller gammelt elektrisk anlegg kan ha skjulte brannfeller. La en fagmann foreta en jevnlig kontroll.
 7. Hvis sikringer, støpsler eller brytere blir unormalt varme, tyder det på overbelastning eller feil på anlegget
 8. Når du skifter støplser eller brytere, skal du ikke lodde ledningsendene. Fordi loddetinn er et mykt materiale, vil tilskruingen etter hvert løsne og gi varmgang eller gnist.
 9. Bruk aldri sterkere pære enn det lampen er beregnet for selv om du ikke har noe annet for hånden. En brunsvidd lampeskjerm er et faresignal. Ha et lite lager med ekstra pærer. De får ikke kortere levetid så lenge de ikke blir brukt. Benytt sparepærer hvis du vil ha sterkere lys.
 10. Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner i rom hvor barn eller dyr oppholder seg. Hindre barn (og dyr) i å betjene elektrisk utstyr. De finnes utstyr som bedrer sikkerheten.
 11. Skjøteledninger skal ikke føres ut av rommet
 12. Bruk ikke løse dobbelt- eller multikontakter som en permanent løsning. Sørg for å få montert ekstra faste stikkontakter når det er nødvendig. I eldre hus kan dette være nødvendig.
 13. Pass på å skifte batteri i røykvarslerne regelmessig (minst en gang i året). Bruk heller batteriet til mindre viktige formål.
 14. Husk at du selv som huseier har ansvar for at det elektriske anlegget og utstyret er i forskriftsmessig stand. Elektrisitet er en lydig tjener, men en farlig herre!