Hva forårsaker brann?

Elektrisitet kan være en stor brannfare. Nyere undersøkelser viser at rundt 50 prosent av branner og branntilløp i bygninger i Norge har elektrisk årsak.

I 1997 omkom 28 personer i branner med elektrisk årsak og i 1998 mistet 12 personer livet i slike branner.

Årlig utbetales ca 500 mill kr i erstatning etter branner med elektrisk årsak. Rundt halvparten av disse brannene skyldes feil i det elektriske anlegget.

(Kilde: Avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i Produkt- og Elektrisitetstilsynet)

Brannfarer kan forebygges
Det kan være flere årsaker til brannfare, men heldigvis kan man forebygge de fleste brannfarer. Ta kontakt med oss i dag for veiledning.

 • Jordfeil i installasjonen kan være årsak til brann.
 • Du kan beskytte installasjonen mot denne faren ved å få installert jordfeilbryter. Ta kontakt med installatør.
 • Tordenvær kan skade apparater og ledningsinstallasjoner.
 • Det finnes utstyr som kan redusere denne faren. Ta kontakt med installatør, spesielt hvis du har luftledninger inn til huset.
 • For store lyspærer
 • Bruker du for store lyspærer i lamper, kan en skjerm av tøy eller andre brennbare materialer ta fyr.
 • Ovner som tildekkes
 • Ovner må ikke komme i berøring med brennbart materiale som møbler, gardiner eller lignende. Ovner må heller aldri tildekkes av klær til tørk.
 • Varmetepper og varmeputer
 • Varmetepper og varmeputer må aldri brettes, verken under bruk eller når du stuer dem vekk i et skap. Vær nøye med å følge bruksanvisningen, og bruk dem bare under tilsyn slik at du kan gripe inn ved branntilløp.
 • Vifteovner
 • Vifteovner er bare beregnet til bruk under tilsyn. La aldri slike ovner stå på når du forlater huset, selv for en kort tid.
 • Tørrkoking
 • En vanlig brannårsak er tørrkoking. Dette gjelder både komfyrer og kaffetraktere. For komfyren finnes det utstyr som kobler ut komfyren etter en viss tid. Dette gir en god beskyttelse mot tørrkoking. Spør installatør.
 • Termostater
 • Stol ikke på termostater, de er bare beregnet på at apparatet skal fungere etter hensikten, og de kan svikte. Dette gjelder for øvrig også strykejern, vaffeljern og lignende apparater.
 • Pass godt på barn og hunder
 • I barneværelser bør løse ovner, lysarmatur og annet utstyr som kan bli varmt være fastmontert og plassert slik at barna ikke kan dekke dem til. Barn kan finne på å legge en løs lampe under dyna, eller lage lekehus av tepper slik at ovner og lysarmatur blir tildekket. Barn kan også finne på å putte ting inn i stikkontakter. Bruk derfor barnesikring det er en god og billig sikkerhetsforanstaltning.

Har du hund i huset, må den aldri være alene i et rom med løse ovner eller lamper som kan velte.