All posts by christian

09Mar/14

14 Elvettsregler

Følger du disse sikkerhetsreglene, unngår du de fleste skadene som elektrisiteten forårsaker. Slå av kokeplatene etter bruk. Få montert en tidsbryter Slå av radio, tv og PC når du er ferdig med å bruke dem (av-knapp).Read More…